Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

  • Κατηγορία: Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
EDU102 - Εκπαιδευτική Ψυχολογία (EDU103)a16kaim
Διδακτική της Τέχνης και Δημιουργικές Τεχνολογίες (EDU203) (EDU203)Αγνή Παπαδοπούλου - Νίκος Κωνσταντίνου
Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Π/θμια Εκπαίδευση (EDU202)Αγνή Παπαδοπούλου - Εμμανουήλ Ροβίθης - Μαρίλυ Αργυροκαστρίτη
Διδακτική της Τέχνης: Πρακτική και Περιεχόμενο στη Δ/θμια Εκπαίδευση (EDU301)Αγνή Παπαδοπούλου - Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ- Εμμανουήλ Ροβίθης
Παιδαγωγικά Ι (102)KWN/NOS AGGELAKOS
Παιδαγωγικά ΙI: Διδακτική Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας (EDU201)Αγνή Παπαδοπούλου - Νίκος Κωνσταντίνου
Τέχνη και Εκπαίδευση: Οπτικές και Εννοιολογικές Δομές (EDU302)Αγνή Παπαδοπούλου - Δημήτρης Τραπέρας